Staroislandský mythologický epos:

Eddy - obsáhlá veršovaná výpravná díla tvoří spolu s tzv. Ságami hlavní část ranných severských literárních památek. Díky těmto skladbám se nám také mimo jiné dochovala převážná část severské mythologie. Rozeznáváme dvě Eddy - tzv. Starší, neboli též Poetickou Eddu a Eddu mladší zvanou Prozaická, nebo také Snorriho dle svého autora. Obě Eddy jsou veršované za použití typicky germánské formy verše - tzv. náslovného verše - forndislangu s přízvukem na první slabiku slova, proto je překlad do slovanských jazyků, které neznají tuto formu verše, značně obtížný. Starší Edda je však psána prostší a jednodušší formou než mladší Snorriho Edda.

 

Starší-Poetická Edda je anonymním dílem a má se za to, že vnikalo postupně v období 8. až 10. století, ale události zaznamenané v mýtech, které obsahuje, zasahují často hluboko do období stěhování národů. Původních prameny této Eddy si básníci-skaldi předávali v ústní tradici z generace na generaci aniž by vážněji změnili obsah i formu díla, za což do značné míry může samotný styl, vázaná skladba verše i schopnosti skaldů. Obsah této starší Eddy se dochoval pouze v opisu - v rukopisech Codex Reguis (z 13. století) a Hausbók. Celkem obsahuje starší Edda na 29 písní, základ však tvoří zejména dvě hlavní - monumentální úvodní skladba - Vědmina píseň (Völuspa) a sbírka severského mudrosloví - Výroky vysokého (Hávamal).

Mladší-Prozaická-Snorriho Edda není anonymním dílem. Napsal ji přibližně v roce 1220 Islandský básník, učenec a historik Snorri Sturluson a obsahuje jen 3 hlavní části. V první části - Gylfiho okouzlení (Gylfaginning) rekonstruoval Snorri na základě starších pramenů přibližnou původní podobu náboženství a mythologie svých pohanských předků (sám byl již křesťanem). Druhou část tvoří tzv. Skaldská poezie (Skáldskaparmál) a měla sloužit jako návod pro mladé začínající básníky, kterak skládat složité skaldské násobné verše a obraty. Třetí část - Výčet meter (Háttatal) obsahuje ve formě básně více než stovku příkladů skládání veršů a také vysvětlení obratů a výrazů použitých v celé Eddě.


ědmina píseň - úvodní skladba písňové (starší) eddy - obsahuje starogermánský pohled na stvoření i zánik světa tzv. Ragnarök. Je vypravována v první osobě vědmou-nornou obracející se s touto věštbou na boha Odina. Popisuje zrození prvních obrů, bohů, skřítků a lidí a uzavírá velice působivým popisem konce světa, poslední bitvy severských bohů s obry a démony.

ýroky Vysokého
- sbírka severského mudrosloví - tato skladba obsahuje kompletní sbírku severského mudrosloví ve formě rad udílených rádcem - patrně bohem Odinem básníku-skaldu Loddfáfnimu. Obsahují typický náhled starých Vikingů na svět kolem nich, životní hodnoty a ideály. Autor tu vychází z původní skladby, jež byla napsána patrně v 10. století na přelomu éry křesťanství a starého pohanského náboženství, takže se místy, stejně jako ve Vědmině písni, odráží pronikající křesťanské prvky.